<< September October 2019 November >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
 
16:30 Play and have fun! In6 Out2
 
09:00 Play and have fun! In0 Out3
   
09:00 Play and have fun! In5 Out0
 
17:00 Play and have fun In1 Out2
       
17:00 Play and have fun! In2 Out0
             
7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
 
15:00 Early bird play In4 Out2
14:00 Play and have fun! In6 Out0
09:00 Play and have fun! In6 Out0
   
09:00 Play and have fun! In4 Out2
 
16:30 Play and have fun! In4 Out1
         
 
17:00 Play and have fun In4 Out0
         
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
 
15:00 Early bird play In6 Out1
 
09:00 Play and have fun! In0 Out0
   
09:00 Play and have fun! In0 Out0
 
16:30 Play and have fun! In3 Out1
         
 
17:00 Play and have fun In2 Out0
         
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
 
15:00 Early bird play In0 Out0
 
09:00 Play and have fun! In0 Out0
     
 
16:30 Play and have fun! In0 Out0
         
 
17:00 Play and have fun In0 Out0
         
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
 
15:00 Early bird play In0 Out0
         
 
16:30 Play and have fun! In0 Out0
         
 
17:00 Play and have fun In0 Out0